Digital Portfoliovisning våren 2022

Den 17 mars 2022 kördes andra omgången av den digitala portfoliovisningen i Konsthantverkscentrums samarbete med Riksföreningen Sveriges Konstföreningar. Sex medlemmar valdes ut att hålla var sin presentation.

Ellen Malmgard (glas), Niklas Ejve (metall), Sofie Karlsson (textil), Jeanette Wåhlstrand (keramik), Ellen Dynebrink (textil), Catarina Hällzon (metall/smycken).

Ellen Malmgard

Niklas Ejve

Sofie Karlsson

Jeanette Wåhlstrand

Ellen Dynebrink

Catarina Hällzon