Eva Moritz

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Metall
  • Pedagogiska uppdrag
  • Smycken
Återförsäljare
Konstnärskap

I mina arbeten vill jag förmedla det taktila och sinnliga i material och uttryck. I såväl det offentliga rummet som på kroppen eller i handen är det detaljer som påverkar oss. Att skapa en helhet där smycket, konsten och formgivningen integreras ser jag som spännande att utveckla.

Profilbild

Foto: Peter Moritz