Open Call, The Vessel

Open Call med fokus på metall- och smyckekonst

The Vessel är ett digitalt magasin för konsthantverk som produceras av Norwegian Crafts. Till femte utgåvan av konsthantverksmagasinet efterlyses innehållsförslag med fokus på metall- och smyckekonst. Ansökan sker via e-post och deadline är 19 december 2022.

Nu har du chansen att medverka i The Vessel. Till femte utgåvan av online-magasinet inbjuds konsthantverkare, konststuderande, konstnärer, kuratorer, kritiker, skribenter och hantverksälskare att lämna förslag på content med fokus på metall- och smyckekonst. Inlämningen sker i två steg – i en första inlämning lämnar du förslag/utkast till innehåll. Ansökan sker via e-post och deadline är 19 december.

The Vessel no 5 – The Outermost Layer –produceras av Norwegian Crafts i samarbete med de inbjudna redaktörerna, Agniezska Knap och Camilla Luihn, och lanseras under Munich Jewellery Week 2023.

Förslag på innehåll till konsthantverksmagasinet The Vessel

VAD? Till den 19 december efterlyser redaktörerna cirka en halv A4-sida som beskriver det planerade innehållet till online-magasinet. Innehållet ska på något sätt relatera till metall- eller smyckekonst, exempelvis:

  • En uppsats, intervju eller artikel
  • En kort video (intervju, presentation eller samtal)
  • En audiovisuell presentation (ljud + bilder)
  • En online-utställning, fotoserie eller konstnärspresentation)

HUR? Skicka ditt förslag via e-post till: tk@norwegiancrafts.no, i ämnesraden skriver du ”Open Call 5”.

NÄR? Sista datum för att inkomma med förslag är 19 december 2022.