Craft Days 2024

Craft Days 2024

Craft Days 2024

Till och med den 30 november kan du ansöka om att delta i nästa Craft Days! Biennalen går av stapeln 2–5 maj 2024 och samlar konsthantverksfältet i Västra Götalandsregionen till ett mäktigt program med utställningar, workshops och föreläsningar och mycket mer. Craft Days arrangeras av Konsthantverkscentrum som är projektägare och koordinerar biennalen i samarbete med Konstepidemin, Textilmuseet, Form & Folk och Not Quite. Craft Days 2024 genomförs med stöd från Göteborg Stad och Västra Götalandsregionen.

Kriterier för ansökan

Med aktör avses

 • Konsthallar, gallerier, kooperativ, föreningar och enskilda utövare eller grupper som är professionellt verksamma.
 • Högskolor, universitet, kulturinstitutioner och branschorganisationer.

Din programpunkt

 • Ska relatera till samtida konsthantverk.
 • Ska hålla hög innehållsmässig och konstnärlig kvalitet.
 • Ska äga rum i Västra Götalandsregionen

Urval

 • Programpunkten bedöms av styrgruppen utifrån kriterierna ovan i föregående punkt.
 • Innovativa och nyskapande projekt värdesätts.
 • Publik tillgänglighet värdesätts.
 • Antalet medverkande aktörer är begränsat och styrgruppen motiverar inte ett eventuellt avslag. 

Kostnader

 • Det är avgiftsfritt att medverka som aktör i Craft Days. Din verksamhet står själv för alla omkostnader som den egna programpunkten innefattar.

Vad erbjuder Craft Days?

 • Din programpunkt blir en del av varumärket Craft Days.
 • Pressbearbetning och marknadsföring genom anlitad PR-byrå och arrangörer.
 • Ett marknadsförings-kit som du/ni sprider i de egna kanalerna.
 • Nätverksmöjligheter och branschaktiviteter. 

Vad bidrar du/ni som aktör med?

 • Att arrangera och producera dina programpunkter, stå för omkostnader och ombesörja lokal.
 • Att skicka in text- och bildmaterial till oss enligt deadline (meddelas vid bekräftelse).
 • Att synliggöra Craft Days via dina och din verksamhets kommunikationskanaler.

Deadline för ansökan

 • Skicka in din intresseanmälan senast 30 november 2023.

Obs! Ansökan stänger 30 november

Frågor/Questions?

Varmt välkommen att höra av dig till Helena Pernow om du har frågor / For information in English please contact Helena Pernow: helena.pernow@konsthantverkscentrum.se

Styrgruppen för Craft Days

Maj Sandell, vd Konsthantverkscentrum
Bibbi Forsman, Konstepidemin
Mie Felth, Not Quite
Nanette Espinasse, Form & Folk/Textilmuseet