Keramikskulptur av Maya Strandberg

I am sitting here. Are you sitting here too?

Den 11 november öppnade utställningen "I am sitting here. Are you sitting here too?" med keramiska verk av Maya Strandberg. Utställningen är den sjätte av sju i projektet 7xkonsthantverk, ett samarbete mellan Form/Design Center och Konsthantverkscentrum. Utställningen pågår till den 14 januari 2024.

I Maya Strandbergs verkstad växer stora, egenartade skulpturer långsamt fram. Verken byggs upp genom att leran ringlas, flätas och fogas samman. I en ömsesidig påverkan mellan form och yta integreras mönster och strukturer successivt i formen. För betraktaren kan skulpturerna associeras till uppgrävda artefakter, men också förstenade, och på samma gång besjälade, naturformationer. Resultatet är verk som befinner sig i gränslandet mellan det abstrakta och det figurativa.

Utställningens titel är från början namnet på en installation som Mayas mamma arbetade med en tid innan hon gick bort, och som Maya nu lånar av henne. I am sitting here. Are you sitting here too? är också en fortsättning på Mayas projekt Tell me where you are, som bland annat visats på Gustavsbergs Konsthall. Titlarna, satta i kronologisk ordning, bildar en dialog med varandra som antyder en närvaro, ett anrop, en saknad. Båda projekten berör sorg, och undersöker vår kroppsliga och själsliga förankring i världen. I arbetet med leran bottnar Maya i vetskapen om att den bildats av vittrande berg, att den är en del av jorden. Under arbetets gång iklär sig skulpturerna sakta rollen som både människa och natur. 

Var? När? Hur?

Lördag 11 november, invigs utställningen på Form/Design Center i Malmö. keramiker Maya Strandberg kommer att vara på plats tillsammans med Linda Soondra (projektledare Konsthantverkscentrum) och Maria Vieweg (projektledare Form/Design Center). Presentation av utställningen sker klockan 12.15. Utställningen pågår till och med 14 januari 2024.

Logotyp: 7xkonsthantverk

Utställningsserien 7 x konsthantverk är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Form/Design Center som genomförs under perioden 2020 – 2024. Syftet är att uppmärksamma konsthantverket som en egen konstnärlig disciplin, sprida kunskap om och stärka visningsmöjligheterna för konsthantverk i Skåne.