Vad är Konsthantverkscentrum?

Verk av Åsa Elmstam "Vad är jag värd?"

Åsa Elmstam • Vad är jag värd?

Stiftelsen Konsthantverkscentrum grundades 1990 av dåvarande KIF (Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare) och är den enda renodlade yrkesorganisationen för professionellt verksamma konsthantverkare och slöjdare i Sverige. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Våra drygt 800 medlemmar marknadsförs genom publika evenemang, utställningar och förmedlande insatser, samt stöttas genom coachning, kompetensutveckling och nätverkstillfällen, såväl nationellt som internationellt. Målet är att stärka konsthantverkets status och bidra till att utövare inom fältet får en förbättrad ekonomisk situation. Vill du bli medlem? Gå in här.

Vad är konsthantverk?

Konsthantverk kan innefatta såväl bruksföremål, skulpturala objekt, rumsliga installationer som offentliga gestaltningar, med gemensam utgångspunkt i konsthantverk som kunskapsplattform. Det samtida konsthantverket har utvecklats ur specifika och historiskt sett bruksbaserade hantverk. Det både bottnar i och tar spjärn från dessa materialbaserade traditioner, främst inom keramik, glas, metall, textil, papper och trä. Konsthantverk är ett självständigt konst- och kunskapsfält som har genomgått en expansiv utveckling under tjugohundratalet, inte minst i Sverige. Särskilt inriktade högskoleutbildningar för konsthantverk genererar en stark yrkeskår och sedan ett drygt decennium har fältet även etablerats som akademiskt forskningsområde. Parallellt bidrar gedigna yrkes- och lärlingsutbildningar till professionell etablering. 

Ekonomi & samverkan

Verksamheten finansieras genom stöd från Statens kulturråd, Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Vi representerar Sverige i World Crafts Council-Europe och i Michelangelo Foundations kulturella råd. Konsthantverkscentrum ingår också i NNCA, The Nordic Network of Crafts Association, tillsammans med våra systerorganisationer i övriga nordiska länder: Norske Kunsthåndverkere och Norwegian Crafts (NO), Danske Kunsthåndverkare og Designere (DK), Ornamo (FI), samt Handverk og Honnun (IS).

Gestaltad livsmiljö

Konsthantverkscentrum ser många möjligheter för vår yrkeskår att involveras i processer som berör gestaltad livsmiljö. I allt från offentliga gestaltningsarbeten till att möta behov av funktionalitet och taktilitet i allmänna miljöer, kan konsthantverkares kompetenser vara en tillgång.

Vad är gestaltad livsmiljö?
Politikområdet gestaltad livsmiljö presenterades av Sveriges regering 2018 och målen för politiken beslutades därefter av riksdagen. Målen handlar om att skapa en helhetssyn kring våra offentliga miljöer, hur de utformas och utvecklas, men också hur kulturhistoriskt värdefulla platser aktiveras. Politikområdet handlar bl.a. om hur människors behov och vardag ska mötas upp genom arkitektur, design, form, konst och kulturmiljö. Fyra statliga myndigheter har i uppdrag att samverka för att driva dialog och undersöka hur målen kan uppnås: Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Styrelsen

Styrelsen består av representanter från branschorganisationer, näringsliv, högskola och media samt representanter som medlemmarna själva väljer in.

Ledamöter

Susanne Helgesson

Frilansjournalist/kommunikatör
Ordförande
susanne.helgeson@telia.com

Anders Ljungberg

Professor CRAFT! Konstfack
Vice ordförande

Nina Westman

Glaskonstnär
Utsedd av Konstnärernas Riksorganisation


Maja Heuer

Projektledare KKN

Moa Lönn

Konsthantverkare
Utsedd av våra medlemmar

Suppleanter

Petter Rhodiner

Konsthantverkare 


Ellen Dynebrink

Textilkonstnär
Utsedd av våra medlemmar

August Sörenson

Keramiker
Utsedd av Konstnärernas Riksorganisation