Maja Fredin i projektrummet på Bellmansgatan 5 i Stockholm

Maja Fredin

Maja Fredin

Gratis arbetsrum centrala i Stockholm

Som medlem i Konsthantverkscentrum har du möjlighet att under en period bli Artist-in Office på vårt kontor på Bellmansgatan 5 i Stockholm. Erbjudandet riktar sig till dig som arbetar med ett projekt som på något sätt utvecklar konsthantverksfältet och kräver extra yta.

Behöver du extra plats för ett specifikt projekt? Sedan 2019 finns möjlighet för medlemmar i Konsthantverkscentrum att ansöka om att bli Artist-in-Office i vårt arbetsrum på Bellmansgatan 5 i Stockholm. Arbetsrummet är cirka 12 kvm och residensperioden och sträcker sig från sex månader upp till ett år. 

Hur ansöker jag om att bli Artist-in-Office?

Vill du få möjlighet att bli Artist-in-Office och ta del av andra fina förmåner? Ansök om medlemskap i Konsthantverkscentrum – Sveriges enda renodlade yrkesorganisation för konsthantverkare.