Internationellt • 2023

Vad händer i konsthantverksvärlden internationellt 2023? Här listar vi några av de mässor och evenemang som kan vara relevant för konsthantverkare att besöka, eller delta

Läs mer »

Open Call • c/o Wanås • 2023

Butiksförsäljning på Wanås Konst Förmånen c/o Wanås är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Wanås Konst som innebär att den som är medlem i vår organisation

Läs mer »
Centrumbildningarna, Erika Kristofferson Bredberg blåser glas

Centrumbildningarna

Centrumbildningarna Konsthantverkscentrum är en av tretton centrumbildningar som finns för att stärka det fria, professionella kulturlivet genom att förmedla kultur och genom att skapa nya

Läs mer »
Konsthantverksblioteket, Konsthantverkscentrum

Konsthantverksbiblioteket

Konsthantverksbiblioteket För att ytterligare stärka Konsthantverkscentrum som kunskapsbank kommer vårt bibliotek göras tillgängligt i samband med att föreningen Gustavsbergs Konsthall lånar ut sitt referensbibliotek till

Läs mer »

Homo Faber Guide

Nå en internationell marknad Konsthantverkscentrum är samarbetspartner med den Schweiziska organisationen Michelangelo Foundation, som verkar för att stärka, bevara och stötta specialiserade hantverk i Europa

Läs mer »