Centrumbildningarna, Erika Kristofferson Bredberg blåser glas

Erika Kristofferson Bredberg

Centrumbildningarna

Konsthantverkscentrum är en av tretton centrumbildningar som finns för att stärka det fria, professionella kulturlivet genom att förmedla kultur och genom att skapa nya samarbeten och projekt. Tillsammans samlar organisationerna över 12 000 yrkesverksamma medlemmar och är Sveriges bredaste förmedlare av professionella kulturskapare och konstnärlig verksamhet. Genom centrumbildningarna kan du nå professionella kulturaktörer inom alla konstformer. Ta del av Centrumbildningarnas presentationsfilm där vår medlem Erika Kristofferson Bredberg är med och blåser glas.

Centrumbildningarna samtalar under Folk & Kultur

Mellan 9-11 februari 2022 hölls Återstart för kulturlivet!, ett kulturpolitiskt konvent arrangerat av Folk & Kultur, med en diskussion om nödvändiga förutsättningar för att återta, öka och säkerställa allas möjlighet att kunna ta del av professionell konst och kultur i hela landet.

Se inspelad video från samtalet, den 9 februari 2022.