Coachningsprogrammet Konsthantverkscentrum

Coachningsprogrammet är igång

Genom en Open Call för våra medlemmar har sju konsthantverkare från region Stockholm valts ut till ett nytt coachningsprogram. Programmet är gång och kommer sedan att fortsätta i sex månader, till och med maj 2022.

Sex månaders vägledning för sju medlemmar

Den 29 nov hölls en första Zoom-kick-off för ett nytt coachningsprogram för Konsthantverkscentrums medlemmar i region Stockholm, som valts ut genom ett Open Call. Programmet bygger på mentorskap och är framtaget för att stärka konsthantverkare i sin yrkesroll i en period av återuppbyggnad efter pandemin. Genom personlig coachning av en erfaren kollega, en mentor är ambitionen att bidra till yrkesutveckling och nya kontaktytor för kollegiala utbyten. Denna första omgång av coachningsprogrammet involverar sju konsthantverkare och lika många mentorer. Projektet pågår ett halvår, till och med maj 2022 och genomförs med stöd från Region Stockholm.

Deltagare i coachningsprogrammet

  • Matilda Dominique med coach: Jessica Hemmings

  • Tove Knuts med coach: Karin Roy Andersson

  • Ingrid Unsöld med coach: Kennet Williamsson

  • Malin Ida Eriksson med coach: Mia E Göransson

  • Nanny Rådenman med coach: Kirsten Hennix

  • Matilda Kästel med coach: Frida Fjellman

  • Sara Elggren med coach: Pia Sandström