Digital Portfoliovisning 2021 medlemsförmån

Maja Michaelsdotter

Medlemmar visar verk för konstföreningar i hela landet

Digital portfoliovisning är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. Tillsammans har vi erbjudit erbjuder en digital kontaktyta mellan konsthantverkare och konstföreningar runt om i hela Sverige.

I Digital Portfoliovisning har medlemmar i Konsthantverkscentrum tillsammans med Sveriges Konstföreningar presenterat sina respektive verksamheter i ett koncentrerat format, via Zoom. Målet med satsningen är att konsthantverkare och konstföreningar ska kunna hitta varandra för att inleda nya samarbeten, till exempel utställningsmöjligheter, arvoderade samtal, ateljébesök och eventuella inköp.

Nästa omgång av Digital Portfoliovisning

Vill du också få möjlighet att visa upp ditt konstnärskap för konstföreningar över hela Sverige? Digital Portfoliovisning är en medlemsförmån som har återkommit med jämna mellanrum sedan 2021. Få skräddarsydd information om Open Calls, stipendier, residens, jobb, kurser med mera – bli medlem i Konsthantverkscentrum!

Maja Michaelsdotter presenterar sig via Zoom

MajaMichaelsdotter