RISK, 7 gånger konsthantverk, Konsthantverkscentrum, Form Design Center

RISK, 7 gånger konsthantverk, Konsthantverkscentrum, Form Design Center

RISK, 7 gånger konsthantverk, Konsthantverkscentrum, Form Design Center

Risk

Mellan 2 april– 15 maj kan du se grupputställningen RISK på Form/Design Center i Malmö. Det är den tredje utställningen av sju i serien 7 x konsthantverk, som är ett samarbete mellan Konsthantverkscentrum och Form/Design Center.

Tio konsthantverkare ställer ut verk på tema risk

I en konsthantverklig skapandeprocess kan ett utforskande av det okända vara en väg till nya insikter och resultat. Att ha mod och våga ta risker handlar också om att samtidigt vara trygg i sin praktik, att känna tilltro till sin egen förmåga och erfarenhet. Genom utställningens tematik ges detta gränsland av risktagande plats, som en möjligheternas sfär där såväl fullträff som misslyckande leder framåt.

Verken som visas i den här utställningen rymmer var sin berättelse om risk eller risktagande. De har blivit till genom risk som metod eller process. Här syns konkret risktagande genom material och teknik eller upplevd risk som sårbarhet och utsatthet genom arbetsprocessen där identitet och investerad professionalism ställs på sin spets.

Utställare

Agnes Larsson, kol • Anna Olsson, textil • Cecilia Levy, papper • Fredrik Nielsen, glas • Frida Mälarborn Hoshino, keramik • Lilian Granqvist Fransson, textil • Lotta Grimborg, textil • Maja Stjärna, textil • Nina Westman, glas • Per Brandstedt, trä

Risk som process och drivkraft inom konsthantverket.

Den 23 april deltog Nina Westman och Agnes Larsson, utställare i RISK, i ett seminarium där utställningens tema diskuterades. Se inspelning från seminariedagen nedan.

Läs mer

Adress
Öppettider: 2 april – 15 maj