Linda Ottosson, First Losers, racket, Konsthantverkscentrum

First Losers – Linda Ottosson

Medlemsutställningen First Losers med Linda Ottosson 4 mars - 18 juni 2021.

Uthållighetssporter som En Svensk Klassiker värderas högt – viktiga affärsmöten sker mellan golfsvingarna och tennisslagen medan källargym och motorintresse istället förpassas till avbytarbänken. Kroppar får pendla mellan att låta sig styras av världen eller att själva vara de som styr, och de som kommer på andra plats blir första förloraren. Genom materiell twist och en humoristiskt underton blir skulpturerna i First Losers både en representation och en dekonstruktion kring sportens attribut och strukturer.

Om Linda Ottosson

Linda Ottosson är metallkonstnär verksam i Stockholm. Lindas arbeten rör sig i ett utvidgat fält där hon använder sig av traditionella silversmedstekniker i större skala. I sitt konstnärskap intresserar hon sig för strukturer kring hur kön, klass och identitet formar och särskiljer oss, samt samspelet mellan objekten vi omger oss med och rummen de agerar i.

I skulpturserien First Losers utforskar hon genom sitt material sportkultur och vinnarideologi, där sportandet förkroppsligar vår identitet och konkurrenskraft – du är vad du presterar.

Utställningen genomförs med stöd av Sveriges Konstföreningar.