Formkraft är ett online-magasin

Formkraft

Djupdyk i konsthantverkshistorien

Vår systerorganisation, Danske Kunsthåndværkere & Designere har digitaliserat sina tidskrifter från fyrtiotalet till idag. För den som är intresserad finns nu möjlighet att ta del av denna samlade skatt.

Formkraft är ett online-magasin digitalt tidskriftsarkiv initierat av vår systerorganisation, Danske Kunsthåndværkere & Designere. Genom att digitalisera arkivet finns nu tidskrifter från 1948 – 2009 samt Biennalkataloger från 1995 till idag tillgängliga online för den som vill förkovra sig i konsthantverkshistorien. I de årliga temanummer av Formkraft som publiceras framöver diskuteras konsthantverkets historia med referenser till den samlade kunskap som finns i det digitala arkivet.