Produktkatalog Formstark Norrbotten

Formstark Norrbotten lyfter konsthantverket i regionen

I katalogen Formstark Norrbotten visas spännvidden av konsthantverk, slöjd och design i landets nordligaste del. Urvalet har gjorts genom en utlysning där formgivare från region Norrbotten har fått ansöka om att delta. I denna första utgåva syns verk och presentationer av 14 formutövare, varav hälften är medlemmar i Konsthantverkscentrum.

Våra medlemmar i produktkatalog, volym 1

Lotta Kvist • Gunnel Tjäder • Ulrika Lundmark • Linda Isaksson • Pia Schmaltz • Lena Viltok • Eva Hagström

Fotograf: Simon Eliasson Formgivare: Moa Lundqvist, Formationen