smycken av Sanna Wallgren och glasskulpur av Sara Lundqvist.

Sanna Wallgren & Sara Lundqvist

Sanna Wallgren & Sara Lundqvist

Gläntan 2.0

Utställningen Gläntan presenterades första gången under Southern Sweden Design Days 2022 och nyöppnades på Konsthantverkscentrums huvudkontor i samband med årets Stockholm Craft Week. Utställningen är kuraterad av Helena Sandström och visar verk av tio konsthantverkare som representerar en bredd av material och generationer. Gläntan kan ses till och med 13 januari 2023.

Samtida konsthantverk som manar till eftertanke

I en tid av klimatförändringar uppenbarar sig Gläntan, en utställning producerad av Konsthantverkscentrum. Här samsas ett unikt urval av samtida konsthantverk, som en fristad och ett slags motpol till vår tids flöde av massproducerade objekt. Bland verken i utställningen är handens språk tydligt. Den konstnärliga tolkningen tillsammans med teknisk skicklighet skapar en närhet till materialet och bjuder på taktila verk med stark närvaro.

Kunskapen om materialursprung och tillverkning har för de flesta blivit en blind fläck. Medelklassens hem fylls på och sopbergen växer i samma takt. Som kontrast till tidens oreflekterade masskonsumtion och med kärlek till naturen har curator Helena Sandström format Gläntan, ett utställningskoncept som manar till eftertanke, fokus och närvaro. Det är en plats för vila och en poetisk upplevelse där de handgjorda föremålens kvalitet, uttryck och personlighet får tala och visa på sitt mervärde.

"

I Gläntan finns kunskap djupare än rötterna. Det är en berättelse om tid och omsorg som visar på stark materialitet och skapar en närvaro i objekten, där handens spår kan anas, säger Helena Sandström, curator.

Tio konsthantverkare med olika materialkunskap

I utställningen syns verk av tio medlemmar ur Konsthantverkscentrum, som representerar en bredd av material och generationer: Carl Richard Söderström • Cecilia Levy • Elsa Unnegård • Emilia Sundqvist • Hanna Liljenberg • Marie Eklund • Petronella Eriksson • Sanna Wallgren • Sara Lundqvist • Tore Svensson.