Nå en internationell marknad

Konsthantverkscentrum är samarbetspartner med den Schweiziska organisationen Michelangelo Foundation, som verkar för att stärka, bevara och stötta specialiserade hantverk i Europa – professionellt konsthantverk såväl som exklusiva mästarhantverk.

Homo Faber Guide

Michelangelo Foundation driver Homo Faber Guide, en digital plattform och besöksguide, och öppnar upp för professionella konsthantverkare i Europa att ansöka om att visas på deras digitala plattform. Du ansöker via ett utvärdering-verktyg på deras webbsida. Alla utövare som vill nå ut till en Europeisk publik kan ha stor nytta av att vara med – gå in och gör en ansökan!

Läs mer

Michelangeo Foundation
Homo Faber Guide
Utvärderingsverktyget