In The Rough, Medlemmars Showwall Konsthantverkscentrum

Collage: Sara Elggren, Anneli Grimwade, Moa Lönn, Sandra Lundberg

In the Rough

Under första dagen på Stockholm Craft Week 2021 invigdes medlemsutställningen In the Rough, kuraterad av textilkonstnär Matilda Dominique. Medverkar gör fem medlemmar som på olika sätt förhåller sig till sitt material. Utställningen står till januari 2022.

Matilda Dominique & Anni Albers

"

Vi berör saker för att försäkra oss om verkligheten.” Orden inleder ett stycke i boken On Weaving där vävaren Anni Albers beskriver hur avsaknaden av närhet till obearbetat material bidrar till att vi mister förmågan till kreativitet. För de fem medverkande konstnärerna i utställningen In the rough, vars titel är lånad från Albers text, är det just bearbetandet av material som utgör grunden för deras olika praktiker. I verken prövas, ifrågasätts och omformas material och dess beståndsdelar vilket bjuder in till nya tolkningar av vår gemensamma omvärld.

/Matilda Dominique

"

We touch things to assure ourselves with reality. We touch the objects of our love. We touch the things we form. Our tactile experiences are elemental. If we reduce their range, as we do when we reduce the necessity to form things ourselves, we grow lopsided. We are apt today to overcharge our gray matter with words and pictures, that is, with material already transposed into a certain key, reformulated material, and to fall short in providing for a stimulus that may touch off our creative impulse, such as unformed material ”in the rough”.

/Anni Albers, 1965

Medverkande i utställningen

Sara Elggren • textil • Stockholm

”Mitt material i det här verket är mest konkret lingarn. Det är tunt, jag tar många trådar i samma solv och bygger upp med. Jag doppfärgar det. Jag väver i en skyttelteknik med växelvis två olika bindningar. Verket är vävt i två stycken som sytts samman. Tekniken i arbetet är också mitt material. Och genom att upprepa vissa element på vissa sätt kan man kanske säga att ytterligare material skapas, det som upprepas.”

Sandra Lundberg • textil • Stockholm

”Virknålen, garnet och maskornas samspel driver ett repetitivt flöde som jag dras till. I det textila materialet finns strukturer och bärighet som jag kan utforska i oändlighet. Den organiskt levande textilen bjuder alltid på oväntade resultat i mina försök att styra den.”

Annelie Grimwade Olofsson • keramik • Bornholm

”Jag arbetar med industriella biprodukter och överflödsmaterial som jag uppvinner genom olika procsesser för att skapa abstrakt visuella uttryck. Jag arbetar löpande med lera, men även metall, plast och glas.”

Moa Lönn • keramik • Skåne

”Föränderligheten och rörligheten i materialet Lera intresserar mig. Uppbyggandet, strävan och kollapsen. Det tredimensionella gestaltandet och animationen ger materialet olika skepnader. Ytterligheterna som uppstår och spänningen – det bärande, glaserade , förstelnade, hårda. I animationen gestaltas lerans cykliska skeende – möjligheten att omformas och återgå och att ständigt bli till i nya tillstånd.”

Linnea Dalstrand • textil • Fengersfors

”Jag har en förkärlek till textil i form av metervara och fäster mig i perioder vid materialens olika egenskaper – hur det faller, hur det veckas eller dess yta, tung trikå, papperslik bomull eller dess glans och transparens. Jag tenderar också gång på gång att låta kontraster mötas, som att sy ihop stickat med vävt eller att kopiera konstruktionen av en avfallspåse och sy ihop den i siden.”