Detaljbild av textil väv av Klara Gardtman

Klara Gardtman

Klara Gardtman

Klara Gardtman • Artist-in-Office 2022

Klara Gardtman är höstens Artist in Office på Konsthantverkscentrum. Under Stockholm Craft Week har hon öppen ateljé och visar sina pågående arbeten – fotografi och tredimensionella kollage i form av vävda tolkningar i materiella toner och materiella cykler, i hennes vardagliga omgivning.

Om Klara

Klara Gardtman är utbildad vid Handarbetets Vänner, Konstfack Textil och Islands Konsthögskola. Genom skulptur och installation med fokus på materialitet, kretslopp, kollage och väv, utforskar Gardtman skönheten hos det vardagliga, det triviala och det repetitiva. Som ett verktyg, formar hon sitt arbete kring tre motsatsförhållanden: vakenhet mot distraktion, beständighet mot föränderlighet och relaterbarhet mot mystik.