KOnsten att Delta

Konsten att Delta

Konsten att delta är en portal för att skapa nya nätverk och nya möjligheter. Det fungerar som ett ömsesidigt kollegialt projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda konstnärer att komma in i den svenska kultursektorn. Redan etablerade kulturskapare i Sverige får i sin tur ingångar i internationella och interkulturella nätverk.

Genom Konsten att delta skapas möjligheter för kulturskapare och journalister med olika bakgrund att knyta kontakt med varandra, utbyta erfarenheter och skapa nya nätverk. Syftet är att stötta svenskt kulturliv i att bli del av internationella nätverk samt att underlätta för inflyttade kollegor att bli en del av det svenska kulturlivet. Organisationen har idag totalt 280 personer inskrivna i verksamheten.

Metoden går ut på att matcha etablerade kulturskapare på den svenska kulturscenen med icke etablerade kulturskapare. Det görs genom regionala träffar och mötesplatser för information och erfarenhetsutbyte mellan kollegor, institutioner och andra aktörer inom kultursektorn exmelpelvis Konstnärsnämnden, museer, centrumbildningarna.

Konsten erbjuds som ett verktyg för att underlätta för regioner, organisationer och andra aktörer i arbetet för en mer inkluderande kultursektor. De matchar deltagare med en redan etablerad kollega i hens närområde och skapar nätverksträffar för information och erfarenhetsutbyte. Det finns många exempel på hur projektet skapat kontakter och arbetstillfällen åt bägge håll bl.a. har flera svenskfödda tecknare blivit anställda på en tidning i Abu Dhabi genom kontakter inom projektet.

Historien bakom Konsten att Delta

Konsten att delta har funnits sedan 2007 under olika namn och ägare. Det startade som ett masterprojekt på Linköpings Universitet, campus Norrköping. Det började som ett regionalt projekt i Östergötland, det flyttade sedan till Sörmland 2013–2015 med finansiering från Länsstyrelsen.

2016 tog KLYS över ägandet av projektet med KRO som drivande. Fram till 2016 var projektet öppet för samtliga kulturarbetare men smalnade nu av till att fokusera på bild och formsektorn. Sedan 2017 är projektet nationellt. 2020 blev projektet inskrivet i regleringsbrevet från kulturdepartementet till Kulturrådet. I samband med det öppnade projektet åter upp för samtliga kulturområden. Projektet har roterat mellan Klys medlemsorganisationer och gick 2019 från KRO till Svenska tecknare och är sedan 2021 och detta år ut hos Svenska Fotografers Förbund.

Läs mer om verksamheten på deras webbsida: konstenattdelta.se

Saknar du sammanhang som Konsthantverkare?

Vill du synas i nya sammanhang och få tillgång till stöd och medlemsförmåner, särskilt framtagna för dig som konsthantverkare? Ansök om medlemskap i Konsthantverkscentrum – Sveriges enda renodlade yrkesorganisation för konsthantverkare. På köpet får du drygt 700 kollegor över hela landet.