Offentlig gestaltning av Hanna Hedman, på Withalaskolan

Withalaskolan, Hanna Hedman • Foto: Erik Danielsson (beskuret)

Withalaskolan, Hanna Hedman • Foto: Erik Danielsson (beskuret)

Konsthantverk i offentlig gestaltning

Den 8 december genomfördes Konsthantverk i offentlig gestaltning, ett kostnadsfritt seminarium med fokus på konsthantverk i det offentliga rummet. Seminariet producerades av Konsthantverkscentrum tillsammans med Statens konstråd och blev snabbt fullbokat.

Konsthantverkare besitter ofta stor kunskap kring material, tillverkningsprocesser och rumslighet och har potentiellt mycket att bidra med i gestaltandet av våra offentliga rum. Gestaltningsuppdragen kan dock upplevas som komplexa med högt ställda krav på såväl utövare som beställare.

I halvdagsseminariet Konsthantverk i offentlig gestaltning belystes konsthantverkarens arbete inom gestaltningsområdet. Under dagen fick seminariedeltagare ta del av aktuella gestaltningsprojekt där konsthantverkarna berättade om sina erfarenheter med inblick i olika delar av processen – från upphandling och avtal till materialval och produktion. Medverkade gjorde även representanter från statliga och kommunala uppdragsgivare samt Konstnärernas Riksorganisation som 2020 gav ut en publikation med rekommendationer kring gestaltningsuppdrag. Seminariet genomfördes av Statens konstråd tillsammans med Konsthantverkscentrum, och ägde rum i Konstrådets nya lokaler på Skeppsholmen i Stockholm.

Moderator

Lena From • Foto Ricard Estay

Foto: Ricard Estay

Lena From • Statens konstråd

Lena är chef för konstenheten på Statens konstråd där hon också ansvarat för regeringsuppdragen: Konst händer och Hur bild- eller formkonstnärlig gestaltning kan integreras när staten bygger. Hon har medverkat i ett antal publikationer om offentlig konst, senast Offentlig konst – handbok för statliga beställare. Hon arbetar sedan många år aktivt med politikområdet gestaltad livsmiljö och har bland annat varit ledamot i styrelsen för Gustavsbergs konsthall.

Medverkande

Annika Enqvist • Foto: Tina Stridfeldt

Foto: Tina Stridfeldt

Annika Enqvist • Statens konstråd

Annika är konstkurator, program- och publikationsansvarig vid Statens konstråd sedan 2018. Hon är verksam i gränslandet mellan utforskande konsthantverk, estetisk teori, arkitektur samt och process- och situationsbaserad konst. Redaktionellt arbetar hon just nu med utvecklingen av en digital audioguide för offentlig konst samt med antologin Offentligt Minne, offentlig konst – reflektioner om monument och minneskonst i samtiden.

  • 2020-2024 Gestaltad livsmiljö, forskningsutlysning med Formas
  • 2020-2023 Stads- och landsbygdsutveckling genom konstnärliga processer, kursutvecklare vid Blekinge Tekniska Högskola
  • 2020-2022 Kuratering av tre offentliga verk för Folkets Hus och Parker
  • 2018-2020 Regeringsuppdraget Kunskapsnav offentlig konst.
  • 2010-2018 Ansvar för formområdet vid IASPIS
Porträttfoto av Katarina Renman Classon

Foto: Jann Lipka

Katarina Renman Claesson • Konstnärernas Riksorganisation

Katarina är förbundsjurist på Konstnärernas Riskorganisation sedan 2018. Hon har stor erfarenhet av vilka problem som ofta återkommer för konstnärer i deras yrkesvardag. Många frågor handlar om avtal och annan juridik kring gestaltningsuppdrag och den fortsatta förvaltningen av verken. Andra frågor hon ofta möter gäller formgivningsuppdrag, utställningar, upphovsrätt, ateljéer, konstnärens kvarlåtenskap, för att nämna några.

Päivi Ernkvist • Foto: Sebastian Waldenby

Foto: Sebastian Waldenby

Päivi Ernkvist • Konstprojektledare/ Konsthantverkare

Päivi är keramiker och konstprojektledare. Hon har tolv års erfarenhet som projektledare på Statens konstråd och arbetade under tre år för Konstnärsnämnden med IASPIS-projektet Craft in Dialogue. Sedan 2009 arbetar Päivi som projektledare på Stockholm Konst. Päivis verkstad är navet för såväl hennes egen konstnärliga verksamhet som övriga uppdrag inom form, rumslighet och hantverkskunnande.

Hanna Hedman • Foto: Michelle Bondulich

Foto: Michelle Bondulich

Hanna Hedman • Konsthantverkare

Hanna är verksam som konsthantverkare i Stockholm. Hon tog sin masterexamen från konstfack 2008 och hade sin första separatutställning på Ornamentum Gallery i USA året därpå. Hon har visat sina smycken och objekt på flertalet separatutställningar i både Sverige och utlandet. Hanna driver tillsammans med tio kollegor verkstadskollektivet Svart, i Bagarmossen söder om Stockholm. De senaste åren har hon gått upp i skala på sina verk och arbetat med offentliga gestaltningar. 

ANNA LERINDER • Foto: Klas Sjöberg

Foto: Klas Sjöberg

Anna Lerinder • Konsthantverkare

Anna är keramiker och verksam i Gustavsbergs gamla porslinsfabrik. Hon arbetar med offentliga gestaltningar och bruksporslin för bl a Rörstrand och Gustavsberg. I Annas konstnärliga arbete är kontraster viktiga: form och proportion kontra yta och ljus. Inspirationen kommer ofta från stadsbildens och naturens stora ytor. Anna finns bland annat representerad på Nationalmuseum, Röhsska museet och Statens Konstråd. Just nu arbetar hon med den konstnärliga gestaltningen av Sickla tunnelbanestation.

Petter Hellsing

Foto: Privat

Petter Hellsing • Konsthantverkare

Petter är verksam som konsthantverkare på Gotland och använder sig i sitt konstnärskap av de material han har omkring sig. I en rad utställningar och offentliga verk har Petter utforskat samband mellan handens arbete och digital teknik. Han vill skapa en spänning mellan det trygga och det ömmande – genom förskjutningar och omplaceringar av motiv och former, förvandlas brukstextilier till en mystisk minneskarta och sociala ritualer.

Elle Azhdari • Foto: Privat

Foto: Johanna Lundqvist

Elle Azhdari • Pastry-artist

Med influenser från populärkultur och konst skapar Elle Azhdari ätbara skulpturer – en slags ätbar skönhet, inkapslad i en sinnlig upplevelse. Elle är verksam i Stockholm och har en bakgrund som creative director och designer. Idag driver hon en kreativ studio med ambitionen att lyfta bakverk till konstnivå och står under seminariedagen för den konstnärliga gestaltningen av fikabrödet som serveras.