Konsthantverksblioteket på Konsthantverkscentrum, Bellamnsgatan 5 i Stockholm

Konsthantverksbiblioteket på Bellmansgatan 5 i Stockholm

Konsthantverksbiblioteket

För att ytterligare stärka Konsthantverkscentrum som kunskapsbank kommer vårt bibliotek göras tillgängligt i samband med att föreningen Gustavsbergs Konsthall lånar ut sitt referensbibliotek till Konsthantverkscentrum.

Det befintliga biblioteket kommer vara förstärkt med konsthallens litteratur under den period som föreningen saknar egen lokal. Tillsammans med vårt eget bibliotek tillgängliggörs därmed en omfattande samling av konsthantverkslitteratur, en resurs för forskare, teoretiker och utövare som välkomnas att boka lästid.

Kontakt

Boka lästid