Porträtt av Emelie Röndahl. Foto: Sebastian Waldenby

Emelie Röndahl • Foto: Sebastian Waldenby

Emelie Röndahl • Foto: Sebastian Waldenby

Artist Talk under Konsthantverksdagarna 2023

Röhsskas konsthantverksdagar 2023 gick av stapeln 4–5 maj och Konsthantverkscentrum deltog genom att sam-arrangera ett konstnärssamtal med Katrine Skovsgaard och Emilie Röndahl.

Tillsammans med Röhsska bjuder vi in till ett samtal med Katrine Skovsgaard – IASPIS-resident på museet, och textilkonstnären Emelie Röndahl. Samtalet tar avstamp i de två konstnärernas praktiker som med sina likheter och olikheter kretsar kring kollektiva processer i konsthantverk, kraften i det taktila och berättande genom objekt. Samtalet genomförs i samband med Röhsskas Konsthantverksdagar och modereras av Helena Pernow, projektledare på Konsthantverkscentrum. Samtalet hålls på engelska. Det krävs ingen föranmälan och dagen till ära är det fri entré för medlemmar i Konsthantverkscentrum.

Röhsskas Konsthantverksdagar 2023

Röhsskas konsthantverksdagar är ett återkommande programkoncept där fokus sätts på aktuella frågor inom konsthantverk, såväl nationellt som internationellt. I år pågår evenemanget 4-5 maj.

"

I år lägger vi extra fokus på vårens två gästande konsthantverkare. Genom deras fantastiska parallella projekt vill vi lyfta fram och visa både på bredden inom konsthantverksområdet, och ge exempel på de viktiga roller som konsthantverkare kan ha i vår samtid.

Läs mer

Röhsska Museet
Residens
När? Var? Hur?
Porträtt av Emelie Röndahl. Foto: Sebastian Waldenby

Foto: Sebastian Waldenby

Emelie Röndahl

Emelie Röndahl bor och verkar i Falkenberg. Hon är utbildad på HDK, och disputerade vid samma institution 2022 på sin avhandling i konstnärlig forskning ”Crying rya – a practitioner´s narrative through hand weaving”. Hon har ställt ut både i Sverige och internationellt sedan 2012.  

Röndahl är en vävande konstnär som under flera år arbetar med figurativ rya. Centralt i hennes praktik är teknikens dubbelsidighet. Den håriga sidan av ryan ställer sig som motpol till den släta undersidan. Verken installeras ofta med båda sidorna, med sina olika uttryck, synliga för åskådaren. Röndahl ser sina ryor som störande versioner av traditionell rya och samtida bildvävar och hon använder otraditionellt långa och hängande trådar.

Foto: JP Masclet

Katrine Skovsgaard

Katrine Skovsgaard är en dansk bildkonstnär och forskare som bor och arbetar i Köpenhamn och London. Hon är för nuvarande doktorand på Royal College of Art, London, där hon tog en masterexamen 2021. Hon har en konstnärlig magisterexamen från Det Fynske Kunstakademi, Odense, från 2016. 

Genom sin konst ställer Skovsgaard frågor, skapar möten och samtal. Med ljud, textil, måleri och film tar sig Skovsgaard an teman som sjukdom, omsorg, tid och sårbarhet. Den mångsidiga danska konstnären och forskaren är just nu aktuell i Göteborg som mottagare av Residens Röhsska (April-Maj 2023). Under residensperioden kommer Torsten & Wanja Söderbergs sal transformeras och bli scen för Skovsgaards pågående forskning.   Välkomna att besöka residenset inför denna programpunkt, samma öppettider som museet.