Tuftat verk av Charlotte Ewing & Hannah Jervelind

Studio Murkla Foto: Hilda Grahnat

Forest Deleted, Förlåt Forever

Konsthantverkscentrum har bjudit in Hannah Jervelind och Charlotte Ewing, konstnärsduon bakom Studio Murkla, till höstresidens i projektrummet på Kastellgatan 21 i Göteborg. Under Kulturnatta kunde besökare ta del av deras gemensamma textilinstallation "Forest Deleted, Förlåt Forever".

Charlotte Ewing och Hannah Jervelind behandlar den pågående artdöden som rasar i skogen, med en polariserad klimatdebatt och påtaglig framtidsångest som följd. Där andra sätter sitt hopp till grön teknologi, fastnar de i skuldkänslor och maktlöshet. Hur ska vi kunna leva med oss själva? Den amerikanska teoretikern Donna J. Haraway uppmanar oss att stå kvar i friktionen – staying with the trouble – att sörja de som gått förlorade och de som står näst på tur.

Under hösten 2023 arbetar konstnärsduon Hannah Jervelind och Charlotte Ewing a.k.a Studio Murkla, från Konsthantverkscentrums projektrum på Kastellgatan 21. Under Kulturnatta 2023 kunde besökare ta del av deras gemensamma textilinstallation ”Forest Deleted, Förlåt Forever”, en kollektiv sorgbearbetning och likvaka över skogens bortgångna individer.

Artist-in-Office

Sedan 2019 driver Konsthantverkscentrum projektet Artist-in-Office och erbjuder nyexaminerade konsthantverkare projektateljé i Göteborg eller Stockholm. Perioden sträcker sig över fyra–sex månader och riktar sig till utövare som arbetar med ett projekt som på något sätt utvecklar konsthantverksfältet och kräver extra yta.