Project Longing – "Bernhard 25 years", väv av Emelie Röndahl

Emelie Röndahl

Longing – woven strands, woven stories

Mellan 13 maj –14 augusti 2022 gick en samtida textilutställning under temat längtan, av stapeln på Svenska institutet i Paris. ”Longing – woven strands, woven stories” har sin grund i ett unikt samarbetsprojekt mellan Konsthantverkscentrum och Svenska institutet. I utställningen presenterades sex konstnärer från olika delar av världen sina personliga berättelser om ursprung, tillhörighet och saknad genom vävda verk, och knöt på så sätt an till den rika traditionen av historieberättande som bildväven representerar. Utställningen på Svenska institutet, 11 rue Payenne, pågick till och med 14 augusti 2022.

Internationell textilkonst i unikt samarbete

I utställningen presenterades en mångfacetterad grupp av konstnärer, alla med olika bakgrund och arbetssätt inom sina respektive praktiker: Svenska vävkonstnären Emelie Röndahl, chilensk-svenska textilkonstnären Mariana Silva Varela, svenska konstnären Kristina Müntzing, franska vävkonstnären Côme Touvay, brittisk-thailändske målaren Mark Corfield-Moore och konstnären Julia Bland från USA.

Den gemensamma nämnaren är konstnärernas användande av korsande tråd eller band, varp och inslag för att gestalta berättelser om ursprung, tillhörighet och saknad – skildringar som är både personliga och allmängiltiga på samma gång. Bildväven har en lång historia som kommunikativt verktyg och användes förr i såväl religiösa syften, för att berätta om viktiga händelser i samhället eller som en form av propaganda.

"

Temat belyser det sociala och känslomässiga underskott som uppstått under pandemin men ingjuter samtidigt hopp. Känslan av längtan är universell och ger utrymme för olika konstnärliga perspektiv, säger curator Marcia Harvey Isaksson, ägare av textilgalleriet Fiberspace.

Projektet genomfördes med stöd av Svenska Institutet och i samarbete med Svenska Institutet i Paris.

Workshop • Hang on to the Thread

Den 12 juni 2022 fick besökare chansen att prova på traditionella, universella bandvävtekniker på svenska vävstolar, tillsammans med utställarna Mariana Silva Varela och Côme Touvay.

Emelie Röndahl Foto: Maja-Kristin Nylander

Emelie Röndahl

Emelie är en vävande konstnär som bor och verkar i Falkenberg. I sitt konstnärskap fokuserar hon på figurativ ryateknik, en traditionell skandinavisk vävteknik som historiskt sett använts för att väva filtar med egenskaper som efterliknar fårfällens. För Emelie är det viktigt med vävens dubbelsidiga natur, att verken har två karaktärer – en hårig och en slät. När verken ställs ut får betraktaren ofta ta del av bägge sidor. Emelie ser själv sina ryor som en störig blandning av traditionell rya och samtida tapeter.

Mariana Silva Varela Foto: Thomas Straub

Mariana Silva Varela

Mariana har chilenskt ursprung och bor i Stockholm. Hon är vävande textilkonstnär och fokuserar i sitt konstnärskap på nutida och historisk migration, hur det har påverkat och fortfarande påverkar vår värld. Hon undersöker och ifrågasätter dagens nationalistiska strömningar och tankar kring bevarandet av koloniala ideal. Hennes verk skapas utifrån en nyfikenhet kring identitet och tillhörighet och även på grund av konstnärens egen erfarenhet av att vara politisk flykting.

Kristina Müntzing Fotograf Kalle Brolin

Kristina Müntzing

Kristina är verksam i Malmö. Hon undersöker förhållandet mellan konst och hantverk och skapar ett slags visuellt språk som framför allt tecknar kvinnans arbetsliv genom historien. Bilder från olika geografiska platser och tidsperioder strimlas och vävs samman igen, och blir på så sätt både nya bilder, ett mönster, en karta och ett slags arkiv. Med hjälp av skalpellen både förstör och bygger hon upp något nytt.

Côme Touvay

Côme är vävkonstnär och pendlar mellan att bo och arbeta i Paris och Charente. Han skapar sina verk genom att experimentera med många olika slags vävtekniker och material. Touvay utforskar vävning som ett slags språk och samlar på olika kulturella influenser. Verken består av texturer som fångar ljus och skapar kromatiska effekter i ett spektrum av material, från naturliga till syntetiska.

Mark Corfield Moore © Hydar Dewachi

Mark Corfield-Moore

Mark är född I Bangkok men bor och verkar London. Som konstnär fokuserar han på måleri genom vävning och intresserar sig för textiliernas nomadiska natur. Han undersöker användandet och produktionen av mattor och tält genom historien, bärbara textilier som inte har någon fast plats. Detta tillsammans med konstnärens Thailändska ursprung är en viktig del i hans konstnärskap. 

Julia Bland

Julia Bland

Julia bor och verkar i Brooklyn, USA. Hon skapar geometriska kompositioner genom ett intuitivt och cykliskt förhållningssätt till ihop- och isärplockande. Genom att väva, klippa, färga, sy, bränna och måla, blir ytan ett synligt dokument över hennes konstnärliga process. I skapandet utvecklas de strukturer, symboler och mönster som binder samman olika element till en helhet.