Amanda Monceau

Material & Inriktning
  • Keramik
  • Textil
Återförsäljare
Konstnärskap

Jag skapar objekt som leker med former från insidan av kroppen. Kärnan i min konst är den politiska och psykologiska aspekten av kroppsideal - de ideal som förvandlar jagets identitet till en objektifiering av kroppar. Genom att omforma detta kroppsliga fokus, vill jag sudda ut gränsen mellan subjekt och objekt och exponera inre organ som prydnader. Mina objekt insisterar på att som vaser kunna fyllas med allt från växtstjälkar till kroppsaktivistiska tankar.

Profilbild

Cecum · Foto: Amanda Monceau