Amelie Persson

Material & Inriktning
  • Keramik
Konstnärskap

Jag arbetar med keramik som jag genom olika tekniker sammanfogar med andra material. Mina arbeten utgår ofta ifrån hur världen aldrig helt låter sig förklaras, hur den snarare hela tiden visar sig vara mer komplex än vi tidigare trott. Jag intresserar mig för hur vi kartlägger och kategoriserar världen och inverkan det har på hur vi upplever och ser den. I bearbetningen av materialen söker jag efter de tvetydiga sanningarna och sammanhangen som ständigt undflyr våra kategorier.

Profilbild

Mapping the immeasurable (2022) · Foto: Amelie Persson