Anna Fernell

Material & Inriktning
  • Metall
  • Trä
Konstnärskap

Min arbetsmetod är undersökande och processen sträcker sig ofta över lång tid. Identiteten i konstnärskapet bygger jag genom sökandet av material från containrar, skräphögar och soprum; material och ting som avfärdats som skräp men ofta bär spår av människors liv och minnet av kunskap, vilja och hållbarhet. Jag låter det traditionella hantverket jag en gång lärt mig få leva vidare i min konst.

Profilbild

Foto: Nina Wande