Anna Johansson Österberg

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Keramik
Konstnärskap

Jag intresserar mig för det mänskliga, det mellanmänskliga och naturen. Det inre, det yttre och samspelet där emellan. Mitt arbete tar ofta avstamp i det skrivna ordet, för att sedan materialisera sig i leran. Leran är min fasta punkt i skapandet, det jag förhåller mig till. Leran är också något att frångå. Med leran som trygg bas kan jag tillåta mig att sväva ut i andra media, material, och uttrycksformer för att förstärka det jag vill ska synas och kännas.

Profilbild

Jag gör alltså finns jag · Foto: Anna Johansson Österberg