Anna Olsson

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

Jag väver för att jag vill berätta något. Jag försöker förstå världen i min vävstol och bildvävarna blir mitt svar till förändring. Jag lyssnar, ser och möter människor. Jag tänker, grubblar och det uppstår bilder, bilder som sedan blir till bildvävar.

Profilbild

Foto: Sebastian Waldenby