Anna R Kinman

Besöksadress
  • 21752 Malmö
Kontakt
Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Keramik
  • Pedagogiska uppdrag
Återförsäljare
Konstnärskap

Med förundran upplever jag skönheten i naturens gemensamma linjer. Dessa förtydligas när former som i verkligheten är mycket små kraftigt förstoras. Den krökta linje vi ser i den spirande ormbunken, i fågelns nacke och nautilussnäckan finns även i vårt eget kroppsspråk, i vår hållning och våra gester. Hos oss förmedlar dessa linjer tydligt känslor och hur vi relaterar till andra människor. De utgör en fundamental del i vår kommunikation.

Profilbild

Foto: R. Roknic