Anneli Tegelberg

Besöksadress
  • Vantörsvägen295
  • 12957 Hägersten
Kontakt
Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

Genom at upprepat arbeta med cirkeln som form strävar jag efter att nå bortom motivet för att beröra den filosofiska aspekten av vävningens långsamhet. Jag undersöker hur långt jag kan pressa materialet, tekniken och tålamodet. Vänvingen blir både en mental och kroppslig utmaning.

Profilbild

Foto: Anneli Tegelberg