Annelie Krantz

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Arbetar oftast med broderi och färg. Små stygn, sönderfall, sammanfogningar, organiskt växande ytor. Material och tekniker intresserar mig, liksom processer i rymd och natur, på insidan och utsidan. Fragment, beståndsdelar, minnesbilder. Kopplingar, sammanhang, trådar. Ett poetiskt förhållningssätt, hur materialet känns i handen, rytmen i nålen, hur färgen flödar; följa med eller bryta emot. Att försjunka i stygnen långsamhet och låta ytor växa, att kasta sig med i färgens flöde och överraskas.

Profilbild

Materia · Foto: Annelie Krantz