Annika Pettersson

Material & Inriktning
  • Metall
  • Pedagogiska uppdrag
  • Smycken
Återförsäljare
Konstnärskap

Genom mitt arbete med samtida smycken utforskar jag traditionell smyckekonst och omtolkar de klassiska formerna. Utgångspunkten är ofta ett ikoniskt smycketema som jag undersöker med hjälp av olika tekniker och metoder. Skapandet utvecklas genom min materialkunskap. Jag strävar efter att förkroppsliga smyckenas sublima och transcendenta natur.

Profilbild

Foto: Annika Pettersson