Åsa Lockner

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Metall
  • Pedagogiska uppdrag
  • Smycken
Konstnärskap

För att lägga pusslet till ett smycke eller en skulptur skapar jag olika scener. Den gemensamma nämnaren är att det ska vara harmoni och balans i hur formerna samspelar och samtidigt uppstår en spänning mellan momenten. Mitt arbete blir därför ofta som ett kollage där jag använder spår och delar från tidigare projekt för att testa mina idéer. Ovaler, droppformer, stenar och tidigare utsågade delar tjänar som startpunkt för att sedan omformas och förvaltas.

Profilbild

Foto: David Taylor