Birgitta Ricklund

Besöksadress
  • Västerhus 120
  • 89491 Själevad
Kontakt
Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Trä
Konstnärskap

Jag är utbildad Gustaviansk möbelsnickare verksam i Västerhus, Själevad. Möbel- och konsthantverk med funktionell teknik är basen i mitt hantverk. Mitt samiska arv är en viktig komponent i det fria skapandet i uppdrag som möbelhantverkare, designer och gestaltformgivare. Uppdragen utför jag till såväl offentliga som privata kunder. I min tillverkning använder jag framför allt lokalt sågad massiv björk, tall och al.

Profilbild

Foto: Birgitta Ricklund