Britten Toftarp

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Kurser
  • Pedagogiska uppdrag
  • Smycken
Konstnärskap

Jag kallar det FOLKSILVER, en serie brudkronor och smycken där jag jobbar med återbruk av skräp från industri och skafferi. De är inspirerade av allmogens brudstass och dräktsilver från förr. FLITTER kallas de små skålarna och löven som man förr i världen bar i smycken som ett skydd mot troll och trolldom. Jag håller en bokningsbar workshop på temat FOLKSILVER - skapa ditt eget dräktsmycke av skräp och återbruk.

Profilbild

Foto: Britten Toftarp