Camilla Iliefski

Material & Inriktning
  • Textil
Återförsäljare
Konstnärskap

Min bakgrund är grafisk formgivare och jag har en MFA i Design. Under de senaste åren har jag arbetat med den textila tekniken handtuftning. Färg har en central plats i mitt arbete, i balans och obalans, harmoni och disharmoni. Färgställningarna uppkommer genom att Jag prövar och söker mig fram i processen, jag ställer gärna färger i relation till varandra där de tillsammans bildar organiska kroppsliga enheter.

Profilbild

Bright Landscape II (detalj) · Foto: Sebastian Waldenby