Catarina Hällzon

Material & Inriktning
  • Kurser
  • Metall
  • Pedagogiska uppdrag
  • Smycken
Återförsäljare
Konstnärskap

Naturen är en viktig del i både mitt liv och mitt arbete. Gamla hantverkstekniker och material direkt hämtade i naturen utgör många gånger basen i min smyckekonst och i mitt hantverk . Omarbetade för att passa nya uttryck intar de sedan sina positioner, ofta i form av stora och utmanande smycken. Ur mina unika smycken föds även mindre serier som lämpar sig för produktion i liten skala. En produktion med ett arbetssätt som ger ett unikt uttryck.

Profilbild

Halsband björk och silver · Foto: Catarina Hällzon