Christina Gardtman

Besöksadress
  • Prästvägen 64
  • 30263 Halmstad
Kontakt
Material & Inriktning
  • Keramik
Konstnärskap

Jag arbetar som keramiker och tillverkar både bruksgods och unika objekt i enkla, rena former. För mig är leran är ett fantastiskt material där det alltid finns nya saker att upptäcka. Främst använder jag mig av stengodslera som jag glaserar och bränner med olika tekniker bl.a. raku som ger en unik yta med krackeleringar. I verkstaden får jag utlopp för min experimentlusta, och de olika bränningsteknikerna skapar hela tiden nya infallsvinklar.

Profilbild

Foto: Christina Gardtman