Elina Nilsson

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

I gränslandet mellan vävning och broderi använder jag tråden som ett sätt att bekanta mig med och transformera befintliga (funna, ärvda, samlade) objekt. Genom att kombinera material med olika ursprung konstrueras möten mellan olika tider, platser och personer. Möjliga eller omöjliga sammankomster som tröstar och tär, kollapsar och bevarar, förstår och missförstår. Jag är verksam utanför Umeå, utbildad på Konsthögskolan i Oslo och HDK.

Profilbild

Foto: Elina Nilsson