Elisabeth Billander

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Keramik
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Återförsäljare
Konstnärskap

Med en bakgrund från HDK keramikkonst arbetar jag numer bredare ofta med blandade material, platsspecifika verk permanenta eller tillfälliga. Min utgångspunkt är oftast en händelse, en plats, ett möte eller något tema som berör mig i livet i sin helhet. man kan se mina verk på utställningar eller sociala medier. Deltagarbaserade projekt och landsortsutveckling med konsten som metod är något som kommit att intressera mig de senaste tre åren. Vill du samarbeta med mig hör av dig.

Profilbild

Yellow · Foto: Elisabeth Billander