Elisabeth Billander

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Keramik
  • Pedagogiska uppdrag
  • Trä
Konstnärskap

Jag är utbildad konsthantverkare och skapar huvudsakligen i lera, men på senare år har jag låtit fler material ta plats i mina verk. Främst arbetar jag mot utställningsrum och utsmyckningar. Som utbildad pedagog har jag även flera års erfarenhet av keramik- och konstlärartjänster samt kursverksamhet och Skapande skola.

Profilbild

Yellow · Foto: Elisabeth Billander