Elise Westin

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

I mitt konstnärskap vill jag utveckla ett eget textilt språk genom den tredimensionella vävtekniken MultiWeave. Jag arbetar med egengjorda verktyg och experimenterar med relationen mellan verktyg och väv, hur förhåller de sig till varandra och hur kan jag på ett spännande sätt interagera dessa element? En viktig aspekt i min praktik är även material- och färgkompositioner.

Profilbild

Symbios · Foto: Elise Westin