Ellen Dynebrink

Besöksadress
  • Långedsgatan 4
  • 41675 Göteborg
Kontakt
Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

Jag är textilkonstnär, verksam i Göteborg. Mina arbeten kretsar kring feministisk teori och är ett undersökande underordnad såväl estetik som material. I min konstnärliga praktik utforskar jag värden i feminint kodade uttryck och objekt, ofta med utgångspunkt i variablerna tid, kontroll och material. Jag har en kandidat i textildesign från Textilhögskolan och en master i textilkonst från HDK-Valand.

Profilbild

Snap · Foto: Ellen Dynebrink