Ellen Dynebrink

Besöksadress
  • Björcksgatan 31
  • 41652 Göteborg
Kontakt
Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

Ellen Dynebrink är textilkonstnär och arbetar främst med lappteknik. I hennes arbeten undersöker hon relationen mellan det textila fältet och kvinnohistoria, värden i feminint kodade uttryck och frågeställningar om bildens vara och agens. Genomgående i hennes arbete finns en undersökning av glappet mellan det föreställande och det motsatta samt frågeställningar kring hur vi läser och tolkar subjektivitet. Ellen har en BFA i textildesign (Textilhögskolan) och en MFA i textilkonst (HDK-Valand).

Profilbild

Foto: Ellen Dynebrink