Ellinor Portinson

Besöksadress
  • Böckaregatan 12
  • 271 42 Ystad
Kontakt
Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Kurser
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Att arbeta med händerna är lika viktigt för mig som att förmedla och verka för inkludering och meningsskapande genom kreativ aktivitet. Min ambition är att genom mitt konstnärsskap bidra till en gränsöverskridande samhällsutveckling, med en mer tillåtande atmosfär och ett mer flexibelt platsanvändande. Detta gör jag genom både installationer, workshops och föreläsningar, på temat: Kreativ allemansrätt!

Profilbild

En egen värld · Foto: Ellinor Portinson