Emelie Liljebäck

Material & Inriktning
  • Metall
  • Smycken
  • Textil
  • Trä
Konstnärskap

Jag arbetar med objekt, installation och rum. I mitt konstnärskap undersöker jag vardagen, spår av det som varit och frågor kring mitt arv från landsbygden, ofta utifrån ett kvinnligt perspektiv. Att hitta det dolda, det som inte får synas eller ta plats har ett stort fokus i min praktik. Med mina verk undersöker jag traditioner, samhällsstrukturer och roller ur olika vinklar som ligger inbäddat i det vardagliga.

Profilbild

Foto: Emelie Liljebäck