Emilia Elfvik

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Min praktik grundar sig i en fascination för händelser i mötet mellan material och teknik och hur verk kan ta form när det mötet får forma den konstnärliga processen. Med mina textila skulpturer vill jag visa på textilens inneboende komplexa, föränderliga och uttrycksfulla egenskaper och genom det erbjuda betraktaren nya sinnliga upplevelser av kända material.

Profilbild

Foto: Emilia Elfvik