Emilia Sundqvist

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

I mitt arbete är jag intresserad av olika tillstånd av svaghet, obestämdhet, ambivalens och det motsägelsefulla. Vad som intresserar mig mest är estetiska kategorier som cuteness, där känslor ibland uttryckligen krockar. Att kalla något gulligt är tvetydigt i huruvida en uppfattar gulligt som positivt eller negativt, i kontrast till att benämna något som vackert eller fult. Jag finner mycket av min inspiration från fantasins och sagornas världar.

Profilbild

Foto: Conor Wallace