Emma Dahlqvist

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
  • Trä
Konstnärskap

Mitt konstnärliga arbete bygger på att undersöka relationen mellan äldre slöjdkunskap och digitala tekniker. Med hjälp av laserskärning och origami undersöker jag nya kvaliteter, uttryck och egenskaper hos björknäver. Näverslöjd har länge, i likhet med annan rural allmogekultur, stått i periferin. Genom mitt arbete vill jag inte bara ge ett borttappat material en ny kontext, utan också belysa vilka kunskaper och uttryck som får stå i fokus.

Profilbild

Foto: Clara Bodén