Eva Davidsson

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

Jag experimenterar gärna med textila tekniker och material. Den japanska tekniken Shibori, ett sätt att mönstra textil genom färgning, har jag utvecklat och använt inom nya områden. Produkter som kläder, belysning och utsmyckning har jag utvecklat i denna teknik, samt skrivit en bok i ämnet. I mitt senaste projekt, Tex-Tiles upcyklas textilspill och ullfilt från inredningsindustrin i en shibori-process och blir till nya verk för inredning och offentlig miljö.

Profilbild

Foto: Anna Molander